Ανακοινώσεις  
Πρόγραμμα εξεταστικής ΠΜΣ Φεβρουάριου 2018 (18/02/2018)
Έναρξη ΠΜΣ 23/10/2017 - Πρόγραμμα. (17/10/2017)
Κατάταξη Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (29/09/2017)
Συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. που δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν στις συνεντεύξεις της 15/9. (19/09/2017)
Συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών - Παρασκευή 15/9, 9:00 – 12:00 π.μ στη Γραμματεία του Τμήματος (14/09/2017)
 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική
και Ναυτική Μηχανολογία
 
Παράταση υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία».

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, ύστερα από σχετική παράταση που αποφασίστηκε, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).


^ Αρχή Σελίδας